Triton staat voor een optimale mossel-kwaliteit!

Onze werkwijze en nauwkeurigheid staan garant voor topkwaliteit mosselen uit het zuiverste water! De condities en apparatuur in en om onze fabriek en de transportmiddelen voldoen aan alle geldende normen en eisen.

Zo biedt Triton naast de traditionele jute zakken ook een lekvrije verpakking. Via ons interne kwaliteitssysteem en met onze kwaliteitsmanagers zien we toe op handhaving en bewaking van de kwaliteitsnormen binnen alle afdelingen. Door continu te controleren en te testen waarborgen wij de kwaliteit van onze producten en diensten.

Triton voert diverse keurmerken waaronder IFS en MSC

Triton is IFS en MSC gecertificeerd en onze in Ierland gekweekte mosselen zijn Bio-Organic gecertificeerd.

IFS: International Food Standard

De International Food Standard (ook wel IFS Food genoemd) vormt de norm op het gebied van voedselveiligheid en is opgesteld door HDE, de Duitse brancheorganisatie van voedingsmiddelen-distributeurs. Ook de Franse retail-brancheorganisatie FCD heeft zich aangesloten bij de IFS-norm, terwijl ook de Italiaanse organisaties ANCC, ANCD en Federdistribuzione de norm steunen.

Het IFS werkt met vier “knock-out-criteria”
Wordt niet voldaan aan een van de volgende criteria dan is certificering uitgesloten:
• beheersing van kritische beheerspunten
• betrokkenheid van management en medewerkers
• traceerbaarheid van het product en verpakkingsmateriaal
• uitvoering van corrigerende maatregelen.

MSC: Marine Stewardship Council

Wanneer een vis-, schaal- of schelpdier-product het MSC-keurmerk draagt, betekent dit dat de vis duurzaam gevangen en volledig te traceren is. Het MSC-keurmerk mag alleen gebruikt worden als:
• de vis, schaal- of schelpdieren uit een visserij komen die gecertificeerd is volgens de MSC-standaard voor duurzame visserij
• ieder bedrijf in de keten tussen vangst en eindverkoop-kanaal gecertificeerd is volgens de MSC-traceerbaarheidsstandaard  (‘Chain of Custody’).

Meer informatie over onze certificeringen.

Producten

> Mosselen

> Garnalen

Contact opnemen