Triton Yerseke B.V. verhandelt (bio-)mosselen onder IFS- en MSC-Certificaat        

Triton voldoet aan alle kwaliteitseisen binnen de branche en is IFS- en MSC-gecertificeerd. Aangezien mosselen ‘levende waar’ zijn, worden er strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van ons product en productieproces. Het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) neemt regelmatig monsters van het water in de Waddenzee en de Oosterschelde en van de mosselen om de kwaliteit te controleren. Ook worden er in onze fabriek wekelijks vele staalnames uitgevoerd om zo de voedselveiligheid te kunnen waarborgen. Daarnaast checken wij nauwgezet de zuiverheid van het water, de koeling en verwerkingssnelheid in onze fabriek. Naast de IFS- en MSC-Certificeringen zijn onze bio-mosselen uit Ierland door SKAL gecertificeerd.

 

IFS-Certificering voor mosselen van Triton

Aan onze werkwijze en product is dan ook een keurmerk gekoppeld via de IFS-Certificering. Deze normering bevat een uitgebreid pakket aan eisen voor leveranciers van voedingsmiddelen. Het keurmerk wordt toegekend na inspectie met een checklist van ruim 200 controlepunten. Hierbij wordt gelet op kwaliteitsmanagement en op de kwaliteit van het productieproces en het eindproduct. Uiteindelijk moet het eindproduct voldoen aan een aantal overeengekomen kenmerken, veilig zijn en geproduceerd zijn conform de wetgeving.

 

IFS: International Food Standard

De International Food Standard (ook wel IFS Food genoemd) vormt de norm op het gebied van voedselveiligheid en is opgesteld door HDE, de Duitse brancheorganisatie van voedingsmiddelen-distributeurs. Ook de Franse retail-brancheorganisatie FCD heeft zich aangesloten bij de IFS-norm, terwijl ook de Italiaanse organisaties ANCC, ANCD en Federdistribuzione de norm steunen.

 

Het IFS werkt met vier “knock-out-criteria”

Wordt niet voldaan aan een van deze criteria dan is certificering uitgesloten. De criteria zijn:

  • beheersing van kritische beheerspunten
  • betrokkenheid van management en medewerkers
  • traceerbaarheid van het product en verpakkingsmateriaal
  • uitvoering van corrigerende maatregelen.

 

MSC: Marine Stewardship Council

Wanneer  een vis-, schaal- of schelpdier-product het MSC-keurmerk draagt, betekent dit dat de vis duurzaam gevangen en volledig te traceren is. Het MSC-keurmerk kan alleen gebruikt worden als:

  • de vis, schaal- of schelpdieren uit een visserij komen die gecertificeerd is volgens de MSC-standaard voor duurzame visserij
  • ieder bedrijf in de keten tussen vangst en eindverkoop-kanaal gecertificeerd is volgens de MSC-traceerbaarheidsstandaard  (‘Chain of Custody’).

 

Wanneer is een visserij MSC-Gecertificeerd?

Een team van onafhankelijke wetenschappers en deskundigen kijkt in de beoordeling naar:

  • de duurzaamheid van het visbestand
  • de effecten die de visserij op de natuur heeft
  • hoe goed de visserij wordt beheerd.

 

Het beoordelingsteam schrijft een rapport over de visserij dat aangeeft of er gecertificeerd kan worden. Net zoals bij wetenschappelijke artikelen het geval is, wordt het rapport beoordeeld door twee afzonderlijke, onafhankelijke wetenschappers. Daarna is er nog een inspraakmogelijkheid door andere partijen, zoals bijv. natuurorganisaties. Alleen als de visserij slaagt voor dit ‘examen’ – en er sprake is van volledige traceerbaarheid tussen vangst en bord – mag de vis het MSC-keurmerk dragen.

 

Mosselen uit het zuiverste water

Dat de mosselen van Triton onder het IFS- en MSC-Certificaat worden verhandeld biedt u zekerheid: het vormt uw garantie voor een juiste werkwijze en een verantwoord product.

 

Bio-gecertificeerde mosselen van Triton

Onze bio-gecertificeerde mosselen worden gekweekt in Ierland en verwerkt in Yerseke. Onze mosselen zijn gecertificeerd door SKAL. Dit is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op biologische producten in Nederland. Met onze certificering voldoen wij aan de Europese regelgeving inzake biologische producten.

 

Producten

> Mosselen

> Garnalen

Contact opnemen